โรคจำนวนผู้ป่วย (ราย)
(02)อุจจาระร่วง10893
(18)ไข้หรือไข้ไม่ทราบฯ2786
(15)ไข้หวัดใหญ่1973
(03)อาหารเป็นพิษ1864
(31)ปอดบวม1241
(14)โรคตาแดง909
(66)ไข้เดงกี่510
(17)สุกใส413
(12)ตับอักเสบ B386
(71)Hand Foot Mouth disease176