จำนวนผู้ป่วย
Displaying 1-9 of 9 results.
รหัสอำเภอรอยืนยันยืนยันแล้วถูกลบแล้วรวมทั้งหมด
6501เมือง110402170012103
6502นครไทย222544012657
6503ชาติตระการ2316382354
6504บางระกำ149612405202
6505บางกระทุ่ม22282672495
6506พรหมพิราม3348393387
6507วัดโบสถ์2839542893
6508วังทอง254032204077
6509เนินมะปราง2239242263