จำนวนผู้ป่วย
Displaying 1-9 of 9 results.
รหัสอำเภอรอยืนยันยืนยันแล้วถูกลบแล้วรวมทั้งหมด
6501เมือง212434197114407
6502นครไทย126295163146
6503ชาติตระการ2882402922
6504บางระกำ160773106388
6505บางกระทุ่ม127592863046
6506พรหมพิราม4137414178
6507วัดโบสถ์3565543619
6508วังทอง174932264975
6509เนินมะปราง2698272725